تکت

( تِکْت )
{ تِکْت }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - کڑوا، تلخ، تیز، خوشبودار؛ کڑوا مزا، تلخی، تیزی، خوشبو۔