تنشیط

( تَنْشِیط )
{ تَن + شِیط }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - مسرت، نشاط، شادمانی، عیش و خوشی۔