تقوز

( تَقَوُّز )
{ تَقَوْ + وُز }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - مسرور کن، مسرت بخش، خوش نما۔