تکڑم باز

( تِکْڑَم باز )
{ تِک + ڑَم + باز }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - تکڑمی، جعل ساز، چالاک، ہوشیار، دھوکے باز، فریبی۔