تڑپ و پھڑک

( تَڑَپ و پَھڑَک )
{ تَڑَ + پو (و مجہول) + پَھڑَک }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - بے حد خواہش، بڑی تمنا، نہایت آرزو، (مجازاً) منت و مراد۔