تیز طبعی

( تیز طَبْعی )
{ تیز (ی مجہول) + طَب + عی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - تیز طبع کا اسم کیفیت، ذہانت، ہوشیاری۔