پتے باز

( پَتّے باز )
{ پَت + تے + باز }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - چالاک، فریبی، دھوکا دینے والا، مکار۔