اغنیا

( اَغْنِیا )
{ اَغ + نِیا }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - توانگر، مال دار، دولت مند (لوگ)۔