افسری

( اَفْسَری )
{ اَف + سَری }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - بادشاہی، حکمرانی، سرداری، حاکمیت۔