انت

( اَنْتَ )
{ اَن + تا }
( عربی )

تفصیلات


ضمیر شخصی
١ - تو، آپ (مخاطب)۔