لیمو نچوڑ

( لِیمُو نِچوڑ )
{ لی + مُو + نِچوڑ (و مجہول) }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - طفیلی، مفت خور، مطلب پرست شخص۔