کرہت

( کَرَہَت )
{ کَرا + ہِیَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نفرت، بیزاری، ناپسندگی، گِھن۔