نبھل

( نِبَھل )
{ نِبَھل }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نبل، کمزور، (مجازاً) بے یار و مددگار۔