گرم و سرد

( گَرْم و سَرْد )
{ گَر + مو (و مجہول) + سَرْد }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - حادثات زمانہ، زمانے کے نشیب و فراز، زندگی کے خوشگوار یا نا خوشگوار واقعات۔