ضد جراثیمی

( ضِدِّ جَراثِیمی )
{ ضِد + دے + جَرا + ثی + می }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - (طب) دافع جراثیم، جراثیم کش، انگریزی Antibaeterial۔