گنجینہء قارون

( گُنْجِینَہءِ قارُون )
{ گُن + جی + نَہ + اے + قا + رُون }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - گنج قارون، قارون کا خزانہ۔