گندی[2]

( گَنْدی[2] )
{ گَن + دی }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - عطر فروش، خوشبو ساز۔