گول روزن

( گول رَوزَن )
{ گول (و مجہول) + رَو (و لین) + زَن }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - گول سوراخ یا چھید۔