قرمساق

( قُرَّمْساق )
{ قُر + رَم + ساق }
( ترکی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - بھڑوا، دیوث، (مجازاً) پاجی، کمینہ، بدمعاشی، ذلیل۔