نروٹھا

( نَرَوٹھا )
{ نَرَو (و لین) + ٹھا }
( مقامی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - (عو) سخت، اکڑا ہوا، درشت (خصوصاً گوشت)۔