نرودھن

( نِرودَھن )
{ نِرو (و مجہول) + دَھن }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - قید، روک، بندش۔