نزیر

( نُزِیر )
{ نُزِیر }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خواہش مند، خواہاں، پرشہوت مند، عقل مند، زیرک خوش طبع۔