نشو و ارتقا

( نَشْو و اِرْتِقا )
{ نَش + وو (و مجہول) + اِر + تِقا }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - پھلنا پھولنا، ترقی کرنا، بالیدگی۔