نشو و بلوغ

( نَشْو و بُلْوغ )
{ نَش + وو (و مجہول) + بُلُوغ }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نشو و ارتقا، پھلنا پھولنا، بالیدگی۔