تشا[1]

( تِشا[1] )
{ نِشا }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ذہنی اطمینان، اعتماد، تحفظ، ضمانت، ذمہ داری، اعتبار، یقین، اعتقاد خواب نیز نشان (کا مخرب)۔