نسج ناعظ

( نَسْجِ ناعِظ )
{ نَس + جے + نا + عِظ }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - شہوانی بافت۔