مبرح

( مُبَرِّح )
{ مُبَر + رِح }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - تکلیف دہ، شدید، درد ناک۔