متلزج

( مُتَلَزِّج )
{ مُتَلَز + زِج }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - لیس دار، چپچپا۔