نگہت

( نِگْہَت )
{ نِگ + ہَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - خوشبو، مہک۔