چرباکی

( چَرْباکی )
{ چَر + با + کی }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - شوخ، چالاک، نڈر، بیباک، ہوشیار، عیار، چرب زبان، شتر زباں۔