مکیدت

( مَکِیدَت )
{ مَکِیدَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - دھوکا، فریب، مکاری، دغا بازی۔