ملامتی

( مَلامَتی )
{ مَلا + مَتی }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - لعنت ملامت۔
صفت نسبتی
١ - قابل ملامت، مذمت کے قابل (مجازاً) بڑا بدنصیب، کم بخت، گناہ گار، مردود، لعنتی۔