ملسا[1]

( مَلْسا[1] )
{ مَل + سا }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - (کاشت کاری) پست و نرم، ہموار (زمین)۔