مغروری

( مَغْرُوری )
{ مَغ + رُو + ری }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - غرور، گھمنڈ، تکبر، نخوت؛ خودبینی، خودپسندی، اتراہٹ۔