مفخم

( مُفْخَّم )
{ مُفَخ + خَم }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - جسے بزرگی بخشی گئی ہو، بزرگ، قابل تعظیم، (مجازاً) پرشکوہ، شاندار، رعب دار۔