چوبیس گھڑی

( چوبِیس گَھڑی )
{ چو (و مجہول) + بِیس + گَھڑی }

تفصیلات


اسم ظرف زمان
١ - چوبیس گھنٹے۔