مہافن

( مَہافَن )
{ مَہا + فَن }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - دھوکے باز، مکار، پرفن۔