چھبیلا

( چَھبِیلا )
{ چَھبی + لا }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - رنگیلا، بانکا، چھیلا، چھب والا؛ خوبصورت، خوش طبع، شکیل، موزوں۔