نمود حباب

( نُمُودِ حَباب )
{ نُمُو + دے + حَباب }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - (مجازاً) ناپائیدار چیز، بے ثبات چیز نیز اتفاقی امر، حادثاتی بات۔