نندا[2]

( نِنْدا[2] )
{ نِن + دا }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نیند، نندیا۔