نندی[1]

( نَنْدی[1] )
{ نَن + دی }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - نند، نتند۔