میٹھی نیند

( مِیٹھی نِینْد )
{ می ٹھی نِینْد }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - اچھی نیند، پرسکون نیند، سکون کی نیند، خواب خوش، خواب راحت، سکھ کی نیند، بے فکری کی نیند۔