میٹھی باس

( مِیٹھی باس )
{ می + ٹھی + باس }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - خوش گوار بو؛ مراد: خوش بو۔