نو مشق

( نَو مَشْق )
{ نَو (و لین) + مَشْق }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نوآموز، (مجازاً) ناتجربہ کار، اناڑی۔