چڑچڑا[2]

( چِڑْچڑا[2] )
{ چِڑ + چِڑا }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - چرچرا، ایک پودا، لاطینی: Achxrantesaspera۔