چڑچڑی

( چِڑْچِڑی )
{ چِڑ + چِڑی }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بات بات پر بگڑنے والی، بدخو، کج خلق، بدمزاج، غصیل۔