نور و ظلمت

( نُور و ظُلْمَت )
{ نُو + رو (و مجہول) + ظُل + مَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - روشنی اور اندھیرا، اندھیرا اور اجالا۔