بدا

( بِدا )
{ بِدا }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - رخصت۔