بدیا ونٹ

( بِدِّیا وَنْٹ )
{ بِد + دِیا + وَنْت }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - عالم فاضل۔