بدھ پتی

( بُدْھ پَتی )
{ بُدْھ + پَتی }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - صاحب فہم، عقلمند، دانش مند۔